1-کرم خشک(خراطین)

2-کودهای حیوانی
 
کودهای حیوانی ، تاثير کود حیوانی در خاک
کودهای حیوانی ، تاثير کود حیوانی در خاک
در حقیقت این کود از فضولات حیوانات تهیه می‌شود که بیشتر از کود گوسفند و گاو و اسب و یا مرغ تشگیل و
کرم خشک شده
کرم خشک شده
شاید در زمان بارندگی و یا تعویض خاک باغچه کرمهایی به رنگ صورتی یا قهوه ای را دیده باشید و